left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา
new!!! รู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง

new!!! รู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง

ตารางติดตามผู้ป่วย ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท) ระยะเวลานัด/ติดตาม SBP(ความดันตัวบน) DBP(ความดันตัวล่าง) <140 <90 ตรว......

อ่านต่อ
ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษาโดย Momypedia แม้ว่าไวรัสเมอร์สคอฟสายพันธุ์ใหม่จะยังไม่มาถึงประเทศไทย แต่ควรรู้และป้องกัน......

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view