iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362553 Fri, 03 Jul 2020 10:54:47 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362545 Thu, 02 Jul 2020 15:00:09 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362437 Tue, 30 Jun 2020 11:31:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362118 Tue, 02 Jun 2020 14:08:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362084 Fri, 29 May 2020 15:33:50 +0700 UPDATE !!! ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360232 Fri, 22 May 2020 13:45:58 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360206 Thu, 21 May 2020 14:47:05 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม63 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360205 Thu, 21 May 2020 14:45:22 +0700 NEW !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360184 Tue, 19 May 2020 09:23:16 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360122 Tue, 12 May 2020 11:42:48 +0700 ***ยกเลิกการรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ**** http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360002 Thu, 30 Apr 2020 14:46:12 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359894 Fri, 24 Apr 2020 10:35:37 +0700 NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359873 Thu, 23 Apr 2020 11:20:56 +0700 รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42356367 Thu, 23 Apr 2020 10:27:45 +0700 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42356517 Thu, 23 Apr 2020 10:27:24 +0700 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42356711 Thu, 23 Apr 2020 10:26:27 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 63 งานคอมพิวเตอร์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359829 Wed, 22 Apr 2020 10:19:25 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 งานคอมพิวเตอร์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359828 Wed, 22 Apr 2020 10:18:34 +0700 แบบ บก.06 จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมเครื่องช่วยชีวิต http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359598 Thu, 09 Apr 2020 10:14:08 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 63 กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359393 Thu, 02 Apr 2020 13:57:52 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359395 Thu, 02 Apr 2020 13:56:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359394 Thu, 02 Apr 2020 13:55:47 +0700 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359004 Wed, 25 Mar 2020 10:34:27 +0700 รายงานร่างวิจารณ์ รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359003 Wed, 25 Mar 2020 10:32:05 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358986 Mon, 23 Mar 2020 15:37:48 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358985 Mon, 23 Mar 2020 15:36:43 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358984 Mon, 23 Mar 2020 15:35:48 +0700 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ด้วยวิธี e- bidding http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358876 Fri, 20 Mar 2020 09:05:57 +0700 แนวทางจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2563 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358614 Thu, 05 Mar 2020 16:00:55 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358470 Mon, 24 Feb 2020 13:36:35 +0700