iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 61 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353689 Wed, 16 Jan 2019 09:10:14 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 61 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353570 Wed, 09 Jan 2019 10:27:38 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 61 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353537 Tue, 08 Jan 2019 14:07:40 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 61 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353545 Tue, 08 Jan 2019 14:07:08 +0700 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353357 Fri, 28 Dec 2018 10:00:31 +0700 new!!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353269 Mon, 24 Dec 2018 15:38:59 +0700 NEW !!!...รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353108 Mon, 17 Dec 2018 10:15:13 +0700 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42353014 Thu, 13 Dec 2018 12:48:42 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352889 Fri, 07 Dec 2018 10:04:57 +0700 แผนคำขอรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (70%) http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352888 Fri, 07 Dec 2018 10:03:36 +0700 แผนคำขอรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (20%) http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352887 Fri, 07 Dec 2018 10:02:38 +0700 รายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (10%) http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352886 Fri, 07 Dec 2018 10:02:25 +0700 สขร.1 เทคนิคการแพทย์ พ.ย.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352823 Mon, 03 Dec 2018 15:47:03 +0700 สขร.1 ทันตกรรม พ.ย.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352822 Mon, 03 Dec 2018 15:45:17 +0700 แผนจัดซื้อ ปีงบ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352671 Mon, 26 Nov 2018 19:59:45 +0700 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352373 Mon, 12 Nov 2018 09:33:50 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 กลุ่มการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352246 Tue, 06 Nov 2018 15:57:53 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 แผนกทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352161 Thu, 01 Nov 2018 15:32:56 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 แผนกเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352162 Thu, 01 Nov 2018 15:30:54 +0700 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352128 Wed, 31 Oct 2018 15:10:34 +0700 แผนจัดซื้อยา ปี 62 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352126 Wed, 31 Oct 2018 15:08:23 +0700 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ กลุ่มงานทันตกรรม ปี 62 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352124 Wed, 31 Oct 2018 15:06:21 +0700 สขร. กลุ่มงานการพยาบาล เดือนกันยายน http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351817 Fri, 19 Oct 2018 09:51:00 +0700 สขร. กลุ่มงานการพยาบาล เดือนสิงหาคม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351816 Fri, 19 Oct 2018 09:49:58 +0700 สขร. บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351681 Wed, 10 Oct 2018 13:39:11 +0700 สขร.ทันตกรรม ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351570 Fri, 05 Oct 2018 14:29:40 +0700 สขร.เทคนิคการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351500 Tue, 02 Oct 2018 15:50:21 +0700 จ้างเหมาประกวดราคาอาหาร ครั้งที่ 2 ปีงบ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351477 Tue, 02 Oct 2018 09:42:54 +0700 จ้างเหมาอาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351465 Mon, 01 Oct 2018 14:56:24 +0700 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351442 Fri, 28 Sep 2018 21:52:53 +0700