iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362553 Fri, 03 Jul 2020 10:54:47 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362545 Thu, 02 Jul 2020 15:00:09 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362437 Tue, 30 Jun 2020 11:31:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362118 Tue, 02 Jun 2020 14:08:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42362084 Fri, 29 May 2020 15:33:50 +0700 UPDATE !!! ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360232 Fri, 22 May 2020 13:45:58 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360206 Thu, 21 May 2020 14:47:05 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม63 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360205 Thu, 21 May 2020 14:45:22 +0700 NEW !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360184 Tue, 19 May 2020 09:23:16 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360122 Tue, 12 May 2020 11:42:48 +0700 ***ยกเลิกการรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ**** http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42360002 Thu, 30 Apr 2020 14:46:12 +0700 สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359894 Fri, 24 Apr 2020 10:35:37 +0700 NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359873 Thu, 23 Apr 2020 11:20:56 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 63 งานคอมพิวเตอร์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359829 Wed, 22 Apr 2020 10:19:25 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 งานคอมพิวเตอร์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359828 Wed, 22 Apr 2020 10:18:34 +0700 แบบ บก.06 จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมเครื่องช่วยชีวิต http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359598 Thu, 09 Apr 2020 10:14:08 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359395 Thu, 02 Apr 2020 13:56:57 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359394 Thu, 02 Apr 2020 13:55:47 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 63 กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359393 Thu, 02 Apr 2020 13:57:52 +0700 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359004 Wed, 25 Mar 2020 10:34:27 +0700 รายงานร่างวิจารณ์ รถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42359003 Wed, 25 Mar 2020 10:32:05 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358986 Mon, 23 Mar 2020 15:37:48 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358985 Mon, 23 Mar 2020 15:36:43 +0700 สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358984 Mon, 23 Mar 2020 15:35:48 +0700 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ด้วยวิธี e- bidding http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358876 Fri, 20 Mar 2020 09:05:57 +0700 แนวทางจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี 2563 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358614 Thu, 05 Mar 2020 16:00:55 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม หน่วยงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358472 Mon, 24 Feb 2020 13:34:01 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358471 Mon, 24 Feb 2020 13:31:45 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หน่วยงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358470 Mon, 24 Feb 2020 13:36:35 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358469 Mon, 24 Feb 2020 13:35:50 +0700 สรุปแผนการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่มิใช่ยา หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358468 Mon, 24 Feb 2020 13:26:59 +0700 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358352 Fri, 14 Feb 2020 10:21:44 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358349 Fri, 14 Feb 2020 09:00:26 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 63 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358348 Fri, 14 Feb 2020 08:54:55 +0700 งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี2563 ระดับหน่วยบริการ 70% http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358260 Wed, 05 Feb 2020 13:54:37 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม63 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358259 Wed, 05 Feb 2020 13:48:10 +0700 สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 63 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42358258 Wed, 05 Feb 2020 13:46:09 +0700 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 62 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357963 Wed, 08 Jan 2020 08:38:50 +0700 สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 62 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357962 Wed, 08 Jan 2020 08:37:53 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 กลุ่มงานการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357744 Fri, 13 Dec 2019 08:51:03 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357675 Wed, 04 Dec 2019 14:50:09 +0700 สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357650 Mon, 02 Dec 2019 14:45:33 +0700 บันทึกข้อความ :: รายงานผลกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Solar Rooftop http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357638 Fri, 29 Nov 2019 13:31:56 +0700 ประกวดราคาซื้อระบบผลิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ด้วยวิธี e-bidding http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357637 Fri, 29 Nov 2019 13:25:20 +0700 เผยแพร่แผนโซล่าเซลล์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357623 Thu, 28 Nov 2019 11:59:32 +0700 สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 62 กลุ่มงานบริหาร http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357503 Thu, 21 Nov 2019 09:24:22 +0700 :: ร่วมวิจารณ์ :: เอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Solar Rooftop http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357477 Tue, 19 Nov 2019 09:36:48 +0700 :: ร่วมวิจารณ์ :: ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Solar Rooftop http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357476 Tue, 19 Nov 2019 09:33:48 +0700 :: ร่วมวิจารณ์ :: ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่เป็นสีดำ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357475 Tue, 19 Nov 2019 08:51:00 +0700 :: ร่วมวิจารณ์ :: กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคา - SolarRooftop http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42357474 Tue, 19 Nov 2019 08:48:05 +0700