left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

 

 


      

 

             

  

โควิด -19
 
  

new!!! รู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง

(14/05/2562) | อ่าน 2191 ครั้ง
ตารางติดตามผู้ป่วย ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท) ระยะเวลานัด/ติดตาม SBP(ความดันตัวบน) D...

 
   

ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

(19/06/2558) | อ่าน 4288 ครั้ง
ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษาโดย Momypedia แม้ว่าไวรัสเมอร์สคอฟสายพันธ...

 
   

รู้ทัน..

(06/10/2557) | อ่าน 2350 ครั้ง

 
ดูทั้งหมด >> 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตู้ปลอดเชื้อขนาด 2 ฟุต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสแกนในช่องปาก 3 มิติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องให้การรักษาด้วนคลื่นกระแทกแบบ Radial

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือการหายใจแบบฉุกเฉิน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงคนไข้ระบบมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องพิเศษตึกสงฆ์อาพาท

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนสิงหาคม 2565

- ประการศผูุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหาร เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์แบบมือถือ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบออกซิเจน
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม 2565
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถพยาบาล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตำแหน่ง จพ.ธุรการ
ประกาศผู้ชนะเครื่องเช่าปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาอาหาร 2564
ประกาศผู้ชนะ ข้าวต้มผู้ป่วยเบาหวานความดัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาล
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาลพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ ประจำปีงบ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลังเวชภัณฑ์ยา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาการห้องคลอด ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในด้วยวิธี e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารห้องคลอดด้วยวิธี e-bidding
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง
 แบบ 2 ด้าน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผาขยะติดเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผาขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมีนาคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผาขยะติดเชื้อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผาขยะติดเชื้อ ประจำเดือนมกราคม 2562
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจน้ำดื่ม ตรวจสารน้ำ และตรวจน้ำใช้ โรงพยาบาลนาบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะราคาครุภัณฑ์ห้องคลอด
- ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้ำเสีย

กาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์กส่ด้หก

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view