left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา
ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบานาบอน

ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบานาบอน

*คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลนาบอน *แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมองหน่วยงาน...

อ่านต่อ
new !!! ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

new !!! ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

โรงพยาบาลนาบอน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟค์แนบ...

อ่านต่อ
NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง

NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง

>> รายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร <<>> download ใบสมัคร << ...

อ่านต่อ
นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

>>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<<...

อ่านต่อ
มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

>>> click เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556

>>CLICK เพื่อดูรายละเอียด<< nabonhospital...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลนาบอน ได้มีนโยบาย ให้มีการนำมาตรฐาน งานพัฒนาคุณภาพบริการ Hospital Accreditation (HA) มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ทั้งภาพรวมโรงพ......

อ่านต่อ
โรงพยาบาลนาบอน ใช้มาตรฐาน 5ส...เพื่อพัฒนาระบบบริการ

โรงพยาบาลนาบอน ใช้มาตรฐาน 5ส...เพื่อพัฒนาระบบบริการ

กิจกรรม 5 ส กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้......

อ่านต่อ
โรงพยาบาลแห่งนี้...ฟรี!!! Wi-Fi

โรงพยาบาลแห่งนี้...ฟรี!!! Wi-Fi

จากแนวนโยบาย Smart Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานระดับตำ......

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view