left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

แผนงบค่าเสื่อมปี60

>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ

หนังสือขอส่งแผนงบค่าเสื่อมปี 61

>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ

แผนวัสดุ แผนกทันตกรรม 2561

>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ

แผนจัดซืื้อวัสดุวิทยาศาสตร์2561

>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ
ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบานาบอน

ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบานาบอน

*คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลนาบอน *แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมองหน่วยงาน...

อ่านต่อ
new !!! ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

new !!! ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา

โรงพยาบาลนาบอน ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟค์แนบ...

อ่านต่อ
NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง

NEW !!! รับสมัครลูกจ้างรายวัน 2 ตำแหน่ง

>> รายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร <<>> download ใบสมัคร << ...

อ่านต่อ
นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

นโยบายการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

>>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<<...

อ่านต่อ
มาตรการประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

>>> click เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2556

>>CLICK เพื่อดูรายละเอียด<< nabonhospital...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลนาบอน ได้มีนโยบาย ให้มีการนำมาตรฐาน งานพัฒนาคุณภาพบริการ Hospital Accreditation (HA) มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ทั้งภาพรวมโรงพ......

อ่านต่อ
โรงพยาบาลนาบอน ใช้มาตรฐาน 5ส...เพื่อพัฒนาระบบบริการ

โรงพยาบาลนาบอน ใช้มาตรฐาน 5ส...เพื่อพัฒนาระบบบริการ

กิจกรรม 5 ส กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้......

อ่านต่อ
โรงพยาบาลแห่งนี้...ฟรี!!! Wi-Fi

โรงพยาบาลแห่งนี้...ฟรี!!! Wi-Fi

จากแนวนโยบาย Smart Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานระดับตำ......

อ่านต่อ
new!!! รู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง

new!!! รู้เท่าทันโรคความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดสมอง

ตารางติดตามผู้ป่วย ระดับความดันโลหิต (มม.ปรอท) ระยะเวลานัด/ติดตาม SBP(ความดันตัวบน) DBP(ความดันตัวล่าง) <140 <90 ตรว......

อ่านต่อ
ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษาโดย Momypedia แม้ว่าไวรัสเมอร์สคอฟสายพันธุ์ใหม่จะยังไม่มาถึงประเทศไทย แต่ควรรู้และป้องกัน......

อ่านต่อ

รายงานผลการร่างขอบเขตอาหาร+เมนูอาการเดือนที่ 1, 2

>>>รายงานผลการร่างขอบเขตอาหาร <<<>>>รายละเอียดและราคากลางอาหาร ประจำปี 2561 <<<>>> เมนูอาหาร เดือน 1 <......

อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน

โรงพยาบาลนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน ราคากลางของงาน......

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถผู้มารับบริการอาคารผู้ป่วยนอก

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลนาบอน มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถผู้มารับบริการอาคารผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศร......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน (ชั้น2)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน(ตึกพิเศษ) ชั้น ๒ จำนวน ๘ ยูนิต จำนวน ๑ หลังและทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยใน(ตึกพิเศษ) จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลนา......

อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเครื่อง X-RAY แบบแขวนเพดาน

ประกาศสอบราคาเครื่อง X-RAY แบบแขวนเพดาน

>>> CLICK เพื่อดูรายละเอียด <<<...

อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาสำหรับทำอาคารผู้ป่วยใน

สอบราคาจ้างเหมาสำหรับทำอาคารผู้ป่วยใน

>>> ดูรายละเอียด <<<>>> หน้า 1 >>> หน้า 2>>> หน้า 3>>> หน้า 4>>> หน้า 5>>> หน......

อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยวิธี E-BIDDING

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยวิธี E-BIDDING

>>> CLICK ดูรายละเอียด <<< >>> บันทึกข้อความ <<< 1. หน้า 1 - 10 2. หน้า 11-31 ......

อ่านต่อ
UPDATE !!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ

UPDATE !!! ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 8 ยูนิต จำนวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดรา......

อ่านต่อ
NEW...ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ 8 ยูนิต

NEW...ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ 8 ยูนิต

ประกาศก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ 8 ยูนิต ที่โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจซื้อเอกสารผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่......

อ่านต่อ
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view